FEKJÆR SØKER SYKEPLEIER/VERNEPLEIER

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale med Helse Sør Øst RHF. Senteret består av to døgnenheter, poliklinikk og overgangsboligene Fekjærtunet.

Døgnenhetene behandler voksen ungdom i aldersgruppen 18-35 år med alvorlige psykiatriske problemstillinger. Noen har tilleggsproblem rus. Poliklinikken holder til i egne lokaler og vektlegger ettervern.

Senteret har et stort og godt fagmiljø med bl.a. psykiatere, psykologer, sykepleiere, idrettskonsulenter, sosionomer og i tillegg stabspersonell.

Vi har to ledige stillinger som:

Sykepleier/vernepleier, helst med videreutdanning innen psykisk helsearbeid

Sykepleier/vernepleier er behandlingskontakt og følger pasientene tett opp under behandlingstiden med regelmessige samtaler. Sykepleier/vernepleier er aktivt med i det miljøterapeutiske i daglige aktiviteter, trening i nye mestringsstrategier og turer/friluftsliv.

Vi søker etter sykepleiere/vernepleiere med et personlig engasjement til å bistå den psykisk syke i krevende endringer mot et bedre liv. Fekjær søker personer med godt humør, stå-på-vilje og som verdsetter aktiviteter, turer og friluftsliv.

Vi tilbyr:

  • Faste stillinger med 6 måneder gjensidig prøvetid
  • Engasjerte og dyktige medarbeidere i en hektisk hverdag
  • Et arbeidsmiljø preget av trygghet, engasjement og respekt
  • Turnusarbeid i todelt turnus
  • Lønn etter tariff med pensjons- og forsikringsordning i KLP
  • Gode moderne boliger til leie

hedalen.no kan du lese mer om bygda Hedalen.

Kontaktpersoner:

Klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken tlf: 91513484 Epost: Tor.Anders.Perlestenbakken@fekjaer.no,

Enhetsleder Nina Haugom Grøv tlf. 41 52 30 59   Epost: nina.haugom.grov@fekjaer.no eller

Enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen tlf 90 69 97 89 Epost: vibeke.finnoen.amundsen@fekjaer.no

Skriftlig søknad med referanser (oppgi minst 2 referanser), sendes elektronisk til post@fekjaer.no eller pr post til Fekjær psykiatriske senter, Fekjarvegen 110, 3528 Hedalen

Søknadsfrist 26. april 2024

Ledige stillinger
Les mer om ledige stillinger
STIFTELSEN FEKJÆR SØKER IDRETTSKONSULENT/MILJØTERAPEUT FEKJÆR SØKER PSYKOLOGSPESIALIST/PSYKOLOG FEKJÆR SØKER SOMMERVIKARER/TILKALLINGSVIKARER