Forsiden / Personvernerklæring

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Stiftelsen Fekjær og forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.