Forsiden / Døgnbehandling / Behandlingstilbud

Behandlingstilbud

På Fekjær bygger all behandling på kunnskapsbasert praksis. Behandlingstilbudet er tilpasset den enkelte pasients behandlingsbehov og består av målrettede, individuelle tiltak.