Forsiden / Overgangsboliger / Behandling ved Fekjærtunet

Behandling ved Fekjærtunet

Fekjærtunet kan tilby viderebehandling etter utskrivelse fra døgnenheten. Poliklinikken er faglig ansvarlig for behandlingen her.