Forsiden / Døgnbehandling / Målgruppe

Målgruppe

Døgnenheten på Fekjær psykiatriske senter gir behandling til unge voksne, hovedsakelig i alderen 18–35 år.