Forsiden / Innsøking

Innsøking

All behandling ved Fekjær, har basis i ytelsesavtale og avtale om levering av tjenester innen psykisk helsevern mellom Helse Sør-Øst RHF og Stiftelsen Fekjær (Fekjær psykiatriske senter). I Norge er det fritt behandlingsvalg, og Fekjær tar derfor imot søknader fra hele landet, også fra øvrige helseregioner i Norge som ligger utenfor Helse Sør-Øst.