Forsiden / Døgnbehandling / Personale

Personale

Personalet på Fekjær består av psykiatere, psykologspesialist/psykolog, psykiatriske sykepleiere, sosionomer, idrettskonsulenter og annet fagpersonell med spesialkompetanse.