Forsiden / Innsøking / Innsøking døgnenheten

Innsøking døgnenheten

Fastlege/DPS/sentralsykehusavdelinger, og andre relevante instanser kan henvise pasienter til behandling. All behandling ved Fekjær følger takster for spesialisthelsetjenesten. Det betales ikke egenandel ved døgnbehandling.