Forsiden / Om Fekjær / Fag og kunnskap / Fekjærs personell

Fekjærs personell

Fekjær tilstreber til enhver tid å ha personell i samsvar med norske forskrifter for psykiatrisk spesialisthelsetjeneste. Personalet skal ha riktig kompetanse og helst med bred erfaring fra anerkjente behandlingsinstitusjoner innen spesialisthelsetjenesten.