Forsiden / Om Fekjær / Fag og kunnskap / Kunnskapsdeling

Kunnskapsdeling

Fekjær vektlegger utvikling, deling og anvendelse av kunnskap – både empirisk og forskningsbasert. Kunnskapen gjøres tilgjengelig for og utarbeides i samarbeid med både ansatte, pasienter, pårørende og samarbeidspartnere.