Forsiden / Om Fekjær / Personalboliger

Personalboliger

Fekjær har leiligheter og eneboliger til utleie for personale og studenter. Alle leiligheter ligger fra 1-4 km fra selve Fekjær og har nærhet til barne- og ungdomsskole, naturbarnehage, butikk, bibliotek og idrettsanlegg.

Brunbakklitunet består av 8 leiligheter og 2 eneboliger. Her et av husene med 4 leiligheter.