Forsiden / Overgangsboliger / Målgruppe for Fekjærtunet

Målgruppe for Fekjærtunet

Mågruppen er pasienter i aldersgruppen 18–35 år med samtidig alvorlig psykisk lidelse og ofte med alvorlig rusavhengighet, der pasienten ofte ikke har mestret å bo alene tidligere.