Forsiden / Overgangsboliger / Organisering av Fekjærtunet

Organisering av Fekjærtunet

Fekjærtunet er organisert som en stiftelse. Fekjær har tildelingsrett til boligene. Pasienten inngår skriftlig husleiekontrakt med boligstiftelsen.