Forsiden / Døgnbehandling / Behandlingstilbud / Behandlingsforløp

Behandlingsforløp

Behandlingsforløpet ved Fekjær skjer i nært samarbeid mellom personalet, pasienten og andre involverte instanser.