Miljøterapi

I miljøterapien ved Fekjær vektlegges å trene på hverdagsmestring parallelt med andre psykiatriske behandlingsteknikker.