HØYST AKTUELLE TEMA PÅ FAGDAGEN 10. APRIL 2024

Fagfolk samlet i Evastua for fagdag

Årlig leier Stiftelsen Fekjær inn Svein Erik Gransjøen, ansatt ved Sykehuset innlandet HF, for å undervise fagpersonell ved Fekjær i temaet suicid/suicidalvurdering.

Gransjøen underviser alt fagpersonell innen psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet og studenter ved Universitetet på Gjøvik i dette viktige temaet.

Mange som sliter med alvorlige psykiske problem har mørke tanker. Det er derfor særdeles viktig at ansatte ved Fekjær oppdateres og får ny kunnskap innen dette viktige temaet. 25 fagfolk ved Fekjær deltok på undervisningen.

Synes på selvmord har forandret seg i den vestlige verden gjennom tidene. I dag har alt fagpersonell plikt til å forebygge at en deprimert og fortvilet person tar sitt eget liv.
Klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken overrekker foredragsholder Svein Erik Gransjøen Fekjærboka Håp og Deltagelse, som takk for god og nyttig undervisning. 
Sosionom Kristin Thorsrud var en av kursdeltakerne.

 

Siste tema på fagdagen var informasjon om kartleggingsverktøyene DUDIT og AUDIT. Disse er anerkjente til bruk for avklaring i forhold til rus.

Noen unge voksne med alvorlige psykiske problem innlagt ved Fekjær sliter også med rusproblem. Sosionom Andre Sagmo-Håkonsen med master i behandling av avhengighetsproblematikk og som er ansatt ved Fekjær

underviste i bruken av disse viktige verktøyene.

Andre Sagmo-Håkonsen underviser i verktøyet DUDIT. I forgrunnen enhetsleder Nina Haugom Grøv

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm