5. MARS ER DEN INTERNASJONALE DAGEN FOR DISSOSIATIVE LIDELSER

Forsiden av informasjonsbrosjyren til Landsforeningen for komplekse traume- og dissosiative lidelser

Mange unge sliter med store og alvorlige traumer. Dette kan føre til dissosiative lidelser. Lidelser som krever spesialisert psykiatrisk behandling.
Lidelsene er innvalidiserende og det er krevende å fungere. Mange unge voksne som mottar psykiatrisk behandling ved Fekjær har dissosiative lidelser.

Behandling av disse lidelsene krever høy fagkunnskap. Våre psykologer og psykiatere har gitt undervisning ved flere anledninger til alt behandlerpersonell ved Fekjær.

26. oktober 2023 fikk Fekjær besøk av Landsforeningen for komplekse traume- og dissosiative lidelser. Les mer fra besøket her: DISSOSIASJON OG RELASJONSTRAUMER SOM TEMA PÅ FEKJÆRS FAGDAG 

Norsk Dissosiasjonsforum markerte i går den internasjonale dagen for dissosiative lidelser.  Det er særdeles viktig at helsepersonell og folk generelt får kunnskap om disse meget vonde traumelidelser og som gir dissosiasjon.

Ofte kan tilstandene være vanskelige å diagnostisere og dermed får den syke feil behandling.

Fekjær har god erfaring med diagnostisering for så å gi psykoterapi og miljøterapi over noe tid.

Ønsker du mer informasjon, kan du gå inn på nettsidene: www.dissosiasjonsforum.no

 

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm