17. MAI PÅ FEKJÆR

Vanligvis på 17. mai ønsker noen å delta på høytidsgudstjenesten i Hedalens gamle stavkirke, gå i barne-/folketoget, være med på Bautahaugen samlinger og delta på arrangementet på skolen. I disse spesielle koronatider ble alt annerledes. Ingen store 17. mai arrangement ble det i Hedalen i år.

Pasienter og ansatte hadde på forhånd planlagt å bruke nærområdet til Fekjær denne dagen.  Etter flaggheising og 17. maifrokost, ønsket noen å gå ned til hovedvegen for å se bilkortesjen gjennom bygda. Her var mange biler med kreativ pynting.  Selv om været var kjølig med vind fra vest, var det mange som brukte det varierte kulturlandskapet på Fekjær før middag og med påfølgende individuelle aktiviteter. Mange fulgte også med på 17. mai feiringen fra hele Norge gjennom TV.

 

På bildet er noen av de som arbeidet på Fekjær 17. mai. F.v: Vernepleier Roy Arne Børseth, vernepleier Inga Stensrud, sosionom Marit Ekrebakke Stende, psyk.stud./miljøterapeut Ingvild Råheim og idrettskonsulent Christian Brenden

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm