60 ELEVER FRA VALDRES VIDEREGÅENDE SKOLE PÅ BESØK TIL FEKJÆR

Elever og psykologer på vei opp til tunet på Fekjær

Fredag 30. september fikk Fekjær besøk av to klasser med til sammen 60 elever fra Valdres videregående skole.

Målsetting med besøket var å alminneliggjøre psykisk sykdom ved å gi elevene en innføring i hva psykisk sykdom er, se en psykiatrisk institusjon for deretter å oppleve utstillingen PSYK.

I tillegg fikk elevene en orientering om ulike yrkesgrupper som arbeider innenfor en spesialistinstitusjon. Dette med tanke på yrkesvalg. Elevene ble inndelt i puljer.

To av Fekjær sine psykologer Louise Walker Utheim og Martine Furnes og enhetsledere Nina Haugum Grøv og Vibeke Finnøen Amundsen tok imot elevene og sto for gjennomføring av fagdagen på Fekjær.

Psykologene  Louise Walker Utheim og Martine Furnes orienterer en pulje elever om Fekjær
F.v: Louise, Nina, Vibeke og Martine orienter om Fekjær

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm