ALLE ANSATTE VED FEKJÆR VAKSINERES MOT COVID-19

Kristin Ildjarnstad og Mona Landsend Strandbråten forbereder vaksineringa

Mange ansatte er allerede vaksinerte. Fekjær har nå mottatt 35 nye doser for vaksinering. Alle ansatte får derfor tilbud om å bli vaksinerte.

Praktisk talt alle ansatte har takket ja til tilbudet. Første dose settes 17. juni og dose 2 blir gitt 19. august. Vaksineringa foregår på Fekjær.

Selv om vi ikke har hatt smitte av Covid-19 inne på sentret, er vi nå meget glade for at alle ansatte nå blir vaksinerte.

Dette gir en trygghet og gjør at en del av våre forebyggende tiltak nå kan oppheves.

Kia Skogstad vaksinerer her Kristin Thorsrud
Alf Skar og Inga Stensrud venter på å bli vaksinert.

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm