Åpning av klatrevegg i ny idrettslåve

I samarbeid med den erfarne klatreren Leslie Ayres, har Fekjær utformet og bygget en klatrevegg i sin nye idrettslåve ved døgnenheten.

Veggen er konstruert for å innfri kravene til buldring. Det vil si god fallsikring og en høyde som ikke overstiger kravet til sikring. Veggen er allikevel utformet med solid jernrør på toppen som muliggjør topptau, trening på sikring og tilrettelagt klatring. I utformingen er det vektlagt noe overheng som hindrer fall mot veggen, samt fargekoder for ruter av ulik vanskelighetsgrad. Foruten hovedveggen kan man også klatre på de tilstøtende sideveggene.

Med klatre-/buldrevegg på plass har Fekjærs Idrettslåve fått enda et nytt aktivitetstilbud. Et flott supplement til eksisterende tilbud med blant annet spinning, styrketrening og hallaktiviteter. Klatretilbudet inngår som en naturlig del av anleggsutviklingen innen Fekjærs pågående FoU arbeid, med programsatsing innen fysisk aktivitet og friluftsliv.

Mer om programsatsingen finner du her:

http://hedalen.no/OPPSLAG/2016/juni/4/index.htm

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm