ÅPNINGEN AV BEKKOM 7. NOVEMBER 2023 BLE EN AV DE STORE DAGENE I FEKJÆR SIN 80 ÅRIGE HISTORIE I PSYKIATRIENS TJENESTE

Statsforvalter Knut Storberget holder en tankevekkende tale før han foretar den offisielle åpning av nybygget

Statsforvalter i Innlandet Knut Storberget med flere av sine direktører ankom Fekjær kl 13. Her ble de møtt av styret ved Stiftelsen Fekjær, avdelingsoverlegen og fagledelsen ved sentret.

I tillegg til å få en orientering, mottok statsforvalteren fekjærbøkene av 2011 og 2022.

Statsforvalteren viste stor interesse for Fekjær og for den spesialistbehandling som her foregår. Han hadde mange spørsmål med kommentarer og ønsket å holde kontakten med Fekjær.

Statsforvalteren fikk oppleve skoletilbudet Innlandet fylkeskommune har ved sentret før følget fikk omvisning i 1. og 2. etasje Bekkom. Storberget ble begeistret over arkitekturen og innredningen av nybygget. I 3. etasje Bekkom ble statsforvalteren møtt av ca 70 personer til offisiell åpning av det nye bygget. Her var musikk, taler og sang før forsamlingen fikk servert lapskaus med elgkjøtt, kaffe og kake.

Programmet kan du se her: Program

Åpningsordene til styreleder Ståle Borgersen kan du se her: Tale Ståle Borgersen

Styreleder Ståle Borgersen har introdusert felespiller Henning Andersen

Ellings tale: Hvorfor Bekkom, kan du lese her: Tale Elling Fekjær

Overlege/psykiater og nå nestleder i styret for Stiftelsen Fekjær sin tale, kan du lese her: Tale Jørgen Brabrand

Psykiater/overlege Jørgen Brabrand taler

Talen til klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken: «Fekjær i dag og i nær framtid» kan du lese her: Tale Tor Anders Perlestenbakken

Klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken

Hilsningsord fra Mental Helse/Rio forfattet av Tone Meisdalen kan du lese her: Tale fra RiO og Mental Helse

Fekjærsangen skrevet av Eva Fekjær i 1982 kan du lese her: Fekjærsangen

Ordfører Marit Hougsrud hilser fra Sør-Aurdal kommune
En del av fagledergruppen Tor Anders Perlestenbakken, Vibeke Finnøen Amundsen, Tone Kristin Solberg og Nina Haugom Grøv
Det er vektlagt en lun atmosfære
Søre delen av aktivitetsetasjen
Her er vid utsikt mot fjellene og mot nordbygda med stavkirken
Bekkom i Fekjær sin spesielle arkitektur før snøen kom
Bekkom har navnet sitt fra bekken som renner forbi
Huset er i 3 etasjer. Alle etasjer har inngang fra bakkeplan og er tilrettelagt for funksjonshemmede
Inngangen til den romslige aktivitetsetasjen har inngang fra låvebrua

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm