ASFALTERING AV FEKJARVEGEN

Asfalteringen skrider frem

Fekjær utvider med flere døgnplasser. Ved en slik utvidelse vil det bli flere ansatte. Flere pasienter har til enhver tid egen bil. Det vil også bli mer vareleveranse.

Fekjarvegen er ca 1 km lang og går fra FV 243 og opp til sentrets døgnenhet. I forbindelse med utvidelsen ved Fekjær, har vegen blitt opprustet og asfaltert. Flere parkeringsplasser er anlagt. Disse er også asfaltert. Poliklinikken og Ambulant team har også fått asfalt på sine adkomstveger og parkeringsplasser.
Med denne standardheving av adkomstveg og parkeringsplasser, vil adkomsten til Fekjær være god sommer og vinter.
Strandbråten Anlegg AS ved Jarle Strandbråten er hovedansvarlig for opprusting av vegen før asfaltering. Veidekke var ansvarlig for asfaltering.

Innspurten inspiseres