BESØK AV SØR- VALDRES ROTARYKLUBB

Fekjær får av og til besøk av lag, foreninger og andre. Dette setter vi stor pris på. Fekjær kan da spre kunnskap om psykiske sykdommer, om behandlingsformer generelt og spesielt om den behandling Fekjær gir.

18. september fikk vi besøk av Sør-Valdres Rotaryklubb. Elling ønsket velkommen og orienterte om Fekjær psykiatriske senter sett i et historisk perspektiv og om avtalen vi i dag har med Helse Sør Øst RHF.

Klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken ga en orientering om den behandling Fekjær tilbyr. Alle gjestene fikk som gave den nye Fekjærboka «Håp og deltagelse». Visepresident i klubben, Svein Bakke, kvitterte med å overrekke et diplom fra Rotary.

De besøkende fikk omvisning av deler av sentret. Alle gjestene viste stor interesse for psykiatrisk behandling og hva Fekjær står for.

9. oktober skal Tor Anders og Elling besøke Hokksund og Modum Rotaryklubb for å fortelle om Fekjær og den psykiatriske behandling vi tilbyr.

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm