BESØK FRA STORTINGET

Elling Fekjær, Tor Anders Perlestenbakken, Sandra Bruflot og Kari-Anne Jønnes ute på tunet på Fekjær

Fekjær har av og til besøk av Stortingsrepresentanter. På forsommeren fikk vi forespørsel fra Høyres Stortingsgruppe om det var mulig å besøke Fekjær. 22. august besøkte Stortingerepresentantene Sandra Bruflot og Kari-Anne Jønnes Fekjær.

Sandra er medlem av Stortingets helse- og omsorgskomite og er en sentral helsepolitiker. Hun deltar ofte i politiske debattprogram i TV. Kari- Anne representerer Oppland/Innlandet og er medlem av Stortingets utdannings- og forskningskomite.

Fra lunsjen under besøket. 
Fra venstre redaktør av hedalen.no Arne Heimestøl, varaordfører i Sør-Aurdal Olav Kristian Huseby, Stortingsrepresentantene Kari- Anne Jønnes og Sandra Bruflot, institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, enhetsledere Nina Haugom Grøv og Vibeke Finnøen Amundsen

I tillegg til å få en orientering om Fekjær, fikk de møte 3 pasienter. Det ble også tid til en kort omvisning av deler av Fekjær.

Fra venstre O K Huseby, T A Perlestenbakken, K A Jønnes, E Fekjær, S Bruflot og N H Grøv

For mer utfyllende omtale av besøket , vises det til oppslag på hedalen.no: – Fekjær er selve beviset for meg på at faglighet og kvalitet må komme nedenfra – Hedalen.no

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm