DISSOSIASJON OG RELASJONSTRAUMER SOM TEMA PÅ FEKJÆRS FAGDAG

Psyk. sykepleier Ida Ek-Rambo foreleser med psykiater Elise Rudshaug og vernepleier Ole Haakon Jonsås i bakgrunnen

Å gi god behandling til folk med dissosiasjon og relasjonstraumer er særdeles faglig krevende. Selv om Fekjær har mange dyktige psykiatere, psykologer og annet fagpersonell, er det viktig å holde seg oppdatert i forhold til ny kunnskap.

På vår fagdag 26. oktober fikk 26 ansatte ny og oppdatert kunnskap og i tillegg høre «stemmen» til folk som selv hadde opplevd dissosiasjon og relasjonstraumer.

Forelesere tilsluttet var psyk. sykepleier Ida Ek-Rambo, psykiater Elise Rudshaug og vernepleier Ole Haakon Jonsås. De er tilsluttet Dissosiasjonsforum.

Fekjær psykiatriske senter er en kunnskapsbedrift der «bare det beste er bra nok» i forhold til kunnskap og behandlingstilbud. Da Fekjær alltid har innlagt flere unge voksne med dissosiasjon og alvorlige traumelidelser, var fagdagen meget nyttig kunnskapsmessig.

Besøk gjerne den informative hjemmesiden dissosiasjonsforum.no

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm