FAGDAGEN VED FEKJÆR FOR OKTOBER MÅNED

Ansatte på fagdagen 15.10.

Fekjær arrangerer vanligvis en fagdag hver måned for sitt personale. Dette for å gi fagutvikling, formidle informasjon om nye forskrifter og pålegg fra regjering og helsemyndigheter.

15. oktober var 27 ansatte samlet til fagdag på Fekjær sitt kurs- og seminarsted Søre Lokalet. Svein Erik Gransjøen fra Sykehuset Innlandet HF ga oss en grundig opplæring/innføring i vurdering av suicidalrisiko. Dette særdeles viktige og kompliserte fagområdet har Fekjær minst en gang pr år som tema på sine fagdager. Gransjøen er en anerkjent fagperson innen området.

Fekjær har tatt i bruk rusmestringsprogram etter mal av norske standarder og anbefalinger. Ragnhild Wangen med mastergrad i psykisk helsearbeid og rusbehandling er ansatt ved Fekjær. Hun underviste i rusmestringsprogrammet vi har innført for de av pasientene som har et rusproblem i tillegg til en alvorlig psykisk lidelse.

Alle psykiatriske institusjoner innen spesialisthelsetjenesten er pålagt å utvikle og ha en elektronisk kvalitetshåndbok. I håndboka vil ansatte finne prosedyrer, forskrifter, retningslinjer og informasjon i forhold til kvalitetsarbeid for all pasientbehandling og drift. Den elektroniske kvalitetshåndboka blir kontinuerlig oppdatert og skal til enhver tid være i samsvar med nye lover, forskrifter og retningslinjer som gjelder for spesialisthelsetjenesten. Rådgiver Alf Skar og ass. Institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken gikk gjennom aktuelle nyere prosedyrer.

Neste fagdag avholdes 19. november.

Fekjær har mange fagpersoner innen ulike profesjoner. Dette er en forutsetning for å gi spesialisthelsetjeneste på et høyt nivå.

Ragnhild Wangen foreleser

Høsten 2020 gjennomfører Fekjær følgende fagprogram for våre ansatte:

August

26.08. (hel dag): Strategisk planlegging v/ Geir Lippestad

 

September

10.09.     Avhengighet v/ Ragnhild Wangen

 

17.09. (12:30 – 14:30): Undervisning Farmasøyt Gunhild Løken

 

Oktober             

15.10. (hel dag): Suicidalrisiko opplæring v/ Svein Erik Gransjøen SIHF

Rusmestringsprogram v/Ragnhild Wangen

 

November        

19.11. (13:00 – 15:00): Brukererfaring. Hvordan nyttiggjøre seg innleggelse og behandling? – v/erfaringskonsulent (For pasienter og personal)

 

Desember         

03.12. (hel dag): Personlighetsforstyrrelser og rusbehandling v/ Vigdis Sorteberg

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm