FEKJÆR FIKK BESØK AV STORTINGSREPRESENTANT BÅRD HOKSRUD FRP OG TV 2

Her introduserer TV2 et av hovedoppslagene i kveldens nyhetssending 7. desember 2023

7. desember var et av hovedoppslagene i Tv 2 sine nyhetssendinger fra Stiftelsen Fekjær. Tre pasienter forteller om sin erfaring fra behandlingen ved døgnenhetene.

Fekjær fikk seinhøstes forespørsel fra FRP sentralt om det var mulig for FRP sine 2 medlemmer i Stortingets helse- og omsorgskomite å besøke institusjonen. Svaret var selvsagt ja.

De fleste partiene på Stortinget har det siste året besøkt Fekjær.

I kjølvannet av besøket ønsket TV2 å komme for å dekke besøket. Dette for å lage innslag om Fekjær i nyhetskanalen og på sin nettside.

Oppslaget sendt på TV2 sin nyhetssending 7. desember kl 21.00 finner du her: Fritt behandlingsvalg er avviklet – frykter dødsfall (tv2.no)

Oppslaget på TV2 sin nettside finner du her: Avvikling av fritt behandlingsvalg kan føre til flere selvmord, frykter Henriette (tv2.no)

Målet for besøket var å sette psykiatrisk behandling for alvorlig syke unge voksne på dagsorden og i tillegg ha fokus på konsekvensen av avvikling av Fritt behandlingsvalg.

Bildene under er hentet fra TV2 sin nyhetssending og gir et lite glimt fra besøket. For bedre bildekvalitet vises det til selve nyhetsoppslaget.

Før intervjuer og omvisning, fikk Hoksrud og TV 2 kaffe og snitter. I midten styreleder for Stiftelsen Ståle Borgersen.
Psykolog Martine forteller om behandlingen ved sentret.
Henriette, Ståle Borgersen, Tor Anders Perlestenbakken og Martine Furnes.
Fra befaringen.
Intervju med stortingsrepresentant Bård Hoksrud

 

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm