FEKJÆR FIKK BESØK I REGI AV FORTIDSMINNEFORENINGEN

Gjestene fra prosjektet Lys i Gamle Hus og deler av ledelsen foran hovedbygningen på Fekjær i Sveitserstil fra 1919

23. februar fikk Fekjær besøk fra 5 kommuner i Sør-Norge i regi av Fortidsminneforeningen.
Prosjektet Lys i gamle hus (LIGH) er en del av arbeidet i prosjektet Mitt Sør- Aurdal.

LIGH ledes av Fortidsminneforeningen og arbeider med ulike studier, der en ser på gamle hus på en ny måte.

Kan en gammel låve brukes som samlingssted, et gammelt stabbur eller stue brukes/restaureres til å bli beboelig etter dagens krav eller bli brukt til en aktivitet som gir lys i vinduene?

Fekjær psykiatriske senter er kjent for å flytte og ta vare på gamle tømmerhus. For så å ta de i bruk!

Gruppa ga klart uttrykk for at den gamle Hedalsstua som daglig på Fekjær brukes til skolestue, tømmerlåven fra 1850 som er idrettslåve og aktivitetshus og seterbua som er personalbolig til legespesialisten, alle er gode skoleeksempler på hvordan gamle hus virkelig er en ressurs.

Gjestene fikk med seg Fekjærboka Håp og deltagelse ( Brynhildsen 2022) hvor pasienten selv beskriver hvordan det er å oppleve det gamle huset og gjerne i perioden en sliter tungt psykisk.

Det gamle huset skaper en spesiell atmosfære, gir ofte ro og trygghet, uttrykker den syke.

Les mer om prosjektet Lys i Gamle Hus sitt besøk i Hedalen her: Lys i Gamle Hus i Sør-Aurdal – Hedalen.no

Tømmerveggene i idrettslåven med det gamle åkledet gir en spesiell atmosfære. 
Fra venstre: Runa Tunheim (Heim Kommune), Bastian Tuv Kvernland (Rollag kommune), Leder av prosjektet Bianca Wessel 
(Fortidsminneforeningen), Helene N Hansen (Kvisøy Kommune), Ståle Borgersen (styreleder Stiftelsen Fekjær), Tora Lie Brunborg (Voss kommune) og Olav Kristian Huseby (Sør-Aurdal kommune)

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm