FEKJÆR HAR KOMMET ET GODT STYKKE PÅ UTBEDRINGENE ETTER STORMEN 19.11.21

Låven får nytt undertak

Orkanen som raste over blant annet Søre Hedalen 19. november gjorde omfattende ødeleggelser på hus, infrastruktur og skog også på Fekjær.

Heldigvis har Fekjær klart å holde full drift. Dette takket være alle ansatte har gjort en ekstra stor innsats og pasienter har vist forståelse for at arbeid pågår flere steder.

Opprydding- og gjenoppbyggingsarbeid har pågått kontinuerlig. Fremdeles gjenstår en god del arbeid.

Tak med konstruksjon på den store låven ble revet av under stormen. Ingeniører konstruerte og beregnet ny konstruksjon. I disse dager har låven fått nytt, solid tak.

Nye store takstoler blir heist på plass.
Låven har fått nytt solid ståltak og med snøfangere. En del malerarbeid med lift gjenstår til det blir varmegrader.

Mye verdifullt kulturlandskap gikk tapt på Fekjær under stormen. Dette fordi mange store, gamle trær blåste over ende med store rotvelter. Brødrene Dokken ved Odd Arne Olsen har gjort en stor innsats med gravemaskin, tømmerklo og god innsikt.

Odd Arne Olsen fra Brødrene Dokken rydder kulturlandskap.

Takket være en fin vinter med lite snø, har vi maktet å gjøre mye arbeide, men fremdeles gjenstår en god del utbedringsarbeid på Fekjær.

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm