FEKJÆR INVOLVERER ALLE ANSATTE I DRØFTING AV SENTRETS FRAMTID

Advokat Geir Lippestad innleder til drøfting av strategisk planlegging

Styret ved Stiftelsen Fekjær behandlet i sitt møte 5. mai dokumentet Strategisk planlegging for perioden 2020 – 2030. I vedtaket heter det bl.a. at de ansatte skal involveres i dette viktige strategiske arbeidet.

Onsdag 26. august ble Strategisk planlegging for perioden 2020 – 2030 satt på dagsorden under vår månedlige fagdag. Institusjonssjef Elling Fekjær og advokat Geir Lippestad innledet. Alle ansatte hadde på forhånd fått tilsendt nødvendig bakgrunnsinformasjon over temaet.

Fekjær har mye personell som virkelig engasjerer seg i Fekjær sin framtid og til det beste for psykiatrien. De ansatte kom med mange gode betraktninger, innspill og forslag til hvordan Fekjær kan utvikle seg, slik at vi også i framtida vil være et godt behandlingssenter for unge folk som sliter med psykiske problem.  Geir Lippestad uttrykte i etterkant av fagdagen at han var imponert over det store engasjement og med en virkelig strategisk tenkning blant alle ansatte.

Strategisk tenkning og planlegging er en prosess. Ledelsen ved Fekjær  og styret for stiftelsen ønsker derfor å invitere alle ansatt til flere fagdager innen dette viktige temaet.

Noen av de ansatte under fagdagen. F.v: Beth Kathrine Onstad, Vibeke Finnøen Amundsen, Nina Haugom Grøv, Cecilie Brandett Tokerud og Ingunn Tufte Larsen

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm