FEKJÆR PSYKIATRISKE SENTER ER 50 ÅR SOM INSTITUSJON I 2021

Fekjær har 50-årsjubileum i år. 1. januar 1971 godkjente fylkesmannen Fekjær som helseinstitusjon og med driftsavtale med Oppland fylkeskommune. Vi ble en del av fylke sin spesialisthelsetjeneste.

Fekjær har hatt en stor faglig, organisatorisk og bygningsmessig utvikling gjennom alle disse årene. Det har vært en krevende men særdeles interessant reise gjennom 50 år. Fra å være 8 ansatte i 1971 har Fekjær nære 60 ansatte i jubileumsåret. Takket være mange dyktige ansatte gjennom alle år og gode samarbeidspartnere, er Fekjær mer robust og bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer og muligheter enn noen gang tidligere. Jubilanten ser lyst på framtida.

 

Styret for Stiftelsen Fekjær sammen med ledelsen hadde lagt opp til en innholdsrik og variert markering gjennom hele jubileumsåret. Det var planlagt åpne dager, foredrag for publikum med gode foredragsholdere, kulturarrangement, utgivelse av ny bok om Fekjær og en større jubileumsdag sommeren 2021. På grunn av Koronapandemien vil det bli nødvendig å forandre planene for jubileet. Noen av arrangementene vil bli gjennomført når samfunnet åpner opp igjen. Eldor Bråten med flere er kommet langt med skriving av en ny bok om Fekjær.

 

Fekjær psykiatriske senter er en høyst oppegående og livskraftig jubilant. Aldri har Fekjær vært faglig sterkere enn i jubileumsåret. Fekjær har samlet en imponerende kompetanse og gir et godt behandlingstilbud til en særdeles sårbar ung målgruppe med alvorlige psykiatriske problem. Statsforvalteren I Innlandet (tidligere fylkesmannen) fastslo dette under sitt grundige faglige tilsyn i oktober 2020. Fekjær har aldri hatt større innsøking av pasienter fra hele Norge enn i dag og ventelistene er lange. Meget krevende er det å drive avansert psykiatrisk behandling på spesialistnivå i en fjellbygd – men det er absolutt mulig! Dette takket være et fantastisk personale, gode samarbeidspartnere som Helse Sør-Øst RHF, sykehusene i det ganske land, Sør-Aurdal kommune, Valdresregionen og et faglig godt nasjonalt nettverk.

 

Men Fekjær skal videre! Det er farlig å stoppe opp. Styret i stiftelsen Fekjær har siste året hatt strategisk planlegging som hovedtema. Forskning og fagutvikling er en sentral prioritering. Fekjær er i ferd med å innlede samarbeid med nasjonale faglige nettverk for forskning og derigjennom tilføring av ny kunnskap. Dette i tillegg av å måle hvilken effekt den unge har av den behandling han får ved Fekjær. Gledelig er det å registrere at Fekjær er en interessant institusjon for nasjonale sterke fagmiljøer å samarbeide med. Det lover godt.

Vi har i dag avtale med Helse Sør-Øst RHF og godkjent for inntak etter ordningen Fritt behandlingsvalg. Sentret består av 2 døgnenheter med 25 plasser, poliklinikk og overgangsboligene Fekjærtunet.

Fekjær sin målsetting er ikke å bli så store som mulig i antall pasientplasser, men vi skal bli så faglig sterke som mulig. Vi skal gi så god behandling som mulig til en sårbar ung målgruppe og som har krav på å motta den beste psykiatriske behandling. Dette vil kreve flere ansatte med riktig kompetanse. Rekruttering av spesialister og annet personell med høy kompetanse er som kjent en utfordring i hele helse Norge. Skal vi lykkes med dette, er det viktig for Fekjær å ha nære relasjoner til nasjonale anerkjente nettverk.

Med et godt styre, utrolig mange dyktige ansatte, gode samarbeidspartnere og et godt omdømme, ser Fekjær psykiatriske lyst på framtida.

 

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm