Fekjær psykiatriske senter invitert til statsminister Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg

I dag 28. juni mottok Fekjær en telefon fra statsministerens kontor med følgende budskap:
Statsminister Erna Solberg ønsker å møte deg Elling og helst sammen med en innlagt pasient i morgen i Oslo. Vil det la seg gjøre at du og dere kommer til Oslo?

Statsministeren har avsatt ca 2 timer til å møte dere, da hun er meget interessert psykiatrisk behandling. Hun ønsker å høre om Fekjær generelt, om psykiatrisk behandling på et senter utenfor de store byene og om de resultater Fekjær oppnår. NRK og andre media vil være tilstede under deler av møtet.

En ung dame på ca 30 år ble forespurt om hun ønsker å bli med til Oslo for å møte statsministeren. Svaret kom spontant: « Selvsagt sier jeg ja. Jeg brenner for å slå et slag for psykiatrien generelt og for at flere får et godt behandlingstilbud.»

Det har vært kort tid fra forespørselen kom i dag , til vi skal møte selveste Erna statsminister i morgen, men vi begge brenner for å gjøre psykiatrien enda bedre. Vi begge har samme motto og visjon for Osloturen og møte med statsministeren.

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm