Fekjær som utdanningsinstitusjon

Fra venstre studentene Stine, Andrea, Synne, Hanne og Filimon

Fekjær psykiatriske senter er en kompetansebedrift med mange profesjonelle yrkesgrupper. Vi har gjennom mer enn 30 år hatt studenter under veiledning i ulike utdanninger. For tiden har Fekjær studenter fra bachelor i sykepleie ved NTNU Gjøvik, bachelor i vernepleie fra Høgskolen i Innlandet og masterstudent fra Norges Idrettshøgskole.

Fekjær får særdeles gode tilbakemeldinger fra så vel studenter som høgskole/universitet på den faglige utviklingen som skjer gjennom veiledningsperioden ved Fekjær.
Studentene tilfører Fekjær ny kunnskap og høgskole/universitet formidler ny utvikling i behandlingstilbud til Fekjær. Fekjær har gjennom årene hatt flere hundre studenter. Fekjær blir dermed kjent over hele Norge. Vi rekrutterer også godt gjennom studenter eller deres nettverk.
Fekjær tilbyr studentene gode boliger i Brunbakklia i sentrum av bygda. (Boligstiftelsen mellom Sør-Aurdal kommune og Fekjær). Vi mener studentene også har en positiv innvirkning på bygdemiljøet.

 

Studentbolig

 

Magnus Sandvik Mangrud er masterstudent ved Norges Idrettshøgskole (NIH). Tittel for hans masteroppgave er opplevelser og erfaringer med helse og fysisk aktivitet i psykiatrien. Magnus blir veiledet av professor Marit Sørensen ved NIH. De har henvendt seg til Fekjær og inngått samarbeidsavtale om masterforløpet. I perioden november 2018 – juni 2019 tilbringer Magnus mye tid ved Fekjær psykiatriske senter. NIH og Fekjær har de siste årene hatt flere gode samarbeidsprosjekt. Fekjær er blant annet blitt fast praksissted for NIH studenter med fordypning i psykisk helsevern.

 

Magnus Sandvik Mangrud

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm