FEKJÆR STYRKER YTTERLIGERE BEMANNINGEN

Elling Fekjær med orientering til nyansatte august 2021

Fra august 2021 utvidet Fekjær pasientantallet ved døgnenhetene og av den grunn annonserte Fekjær flere nye stillinger. Responsen på annonsene var meget god og hele 15 nye dyktige fagfolk ble ansatt

Herav 1 psykiater, 3 psykologer, 5 sykepleiere/vernepleier, 2 sosionomer, 2 idrettskonsulenter 1 kokk og 1 sekretær.

Flere av miljøterapeutene har videreutdanninger og/eller relevante mastergrader.  Fekjær har i dag vel 60 ansatte og alle våre stillinger er besatt.

Les mer om utvidelsen her: https://fekjaer.no/innlegg/aktuelt/introduksjonsdager-for-nyansatte-pa-fekjaer/

 

Fekjær får heldigvis flere svangerskapspermisjoner. Hedalen, Sør-Aurdal og Norge trenger barn. Vi er derfor glade for å kunne annonsere flere nye stillinger. Fekjær er i kontinuerlig utvikling. Vi ønsker av den grunn å ytterligere styrke bemanningen. Alle de 4 stillinger vi nå annonserer er faste heltidsstillinger med gjensidig prøvetid. Fekjær har et stort, robust og godt fag- og arbeidsmiljø. Organisasjonen Fekjær vil derfor være i stand til ytterligere å utvide med flere nye fagstillinger.

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm