FINT OG NYTTIG MØTE MED STATSMINISTEREN

F.v: Nrk Journalist Mads, statsminister Erna, Ida og Elling. Foto: Statsministerens kontor

På kort varsel fra invitasjon til realisering, dro Ida og institusjonssjef Elling til Oslo for å møte statsminister Erna Solberg og NRK tirsdag 29. juni. Selvsagt var spenningen og forventningene store. Hva kom statsministeren til å spørre om og hva ville NRK med dette?

På vei til Oslo ringer NRK- journalist og gir god informasjon. Ida blir forespurt om hun ønsker å stå fram med navn og bilder, noe Ida sier et klart ja til. «Bare jeg kan hjelpe andre med store psykiske lidelser til å få hjelp, står jeg gjerne fram med fullt navn og bilder», var Ida sitt klare svar til NRK.

Utenfor Stortinget ble vi møtt av to representanter fra Statsministerens kontor. Intervjuene og samtalene skulle foregå ute i det fri i en av parkene på Akershus festning. Vi fire fikk en fin spasertur i godværet fra Stortinget til festningen. Snart kom NRK med sine folk og presis klokka 14.30 svingte det inn tre svarte biler med statsminister Erna og sikkerhetsvakter. Etter en kort «koronahilsen» – albue mot albue – satte vi oss ned rundt et lite rundt bord i parken.

Erna hadde god tid. Hun ønsket først å høre om Fekjær – hvilken pasientgruppe vi behandler, om avtalen Fekjær har med Helse Sør-Øst RHF og om godkjenningen vi har med Fritt behandlingsvalg – hvordan dette fungerer i praksis. Ida og statsministeren fikk god kontakt. Ida fortalte av egenerfaring hva behandlingen ved Fekjær går ut på og hva hun opplever er forskjell på Fekjær og andre steder innen spesialisthelsetjenesten hun har vært innlagt – sentralsykehusavdelinger og DPS.

NRK var interesserte i Fekjær og reiste i tillegg flere spørsmål til Ida om hvorfor hun hadde valgt Fekjær, om Fritt behandlingsvalg og hvordan Ida har det i dag.

Ida hadde med en personlig gave til statsministeren – et bilde Ida selv har tatt av lammene på Fekjær – og med en personlig hilsen håndskrevet på baksiden:

«Takk for at du statsminister har fokus på alvorlige psykiske lidelser, og vil hjelpe oss! Sauene og lamma har hjulpet meg så mye i behandlingen på Fekjær. Hilsen Ida»

Både Ida, statsministeren og Elling ble tillegg intervjuet alene av NRK.

Statsminister Erna hadde avsatt hele to timer til oss og til psykiatrien. Selv om vi ikke brukte riktig så lang tid, var tonen avslappet, konstruktiv og god. Statsministeren viste stor interesse for psykiatrisk behandling til alvorlig syke mennesker. Hun mottok mye informasjon om Fekjær, Sør-Aurdal og psykiatrien. Hun var glad for at statsråd Høie tar turen til Fekjær 11. august.

Det vil mest sannsynlig komme et innslag fra vårt Oslobesøk i Dagsrevyen torsdag 1. juli. NRK vil i tillegg benytte noe av sine opptak for seinere sendinger og opplegg.

Etter noe helt spesielle, men meningsfulle timer med Statsministeren og NRK, tok Ida og Elling seg en god middag på en koselig, liten uterestaurant i hovedstaden. Vi fikk da samtidig snakket igjennom noen av våre opplevelser. Vårt håp og mål med turen er at flere med alvorlige psykiske lidelser vil få den hjelp som er nødvendig.

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm