FLERE PSYKOLOGER VED FEKJÆR

Fra venstre: Psykologene Louise Walker Utheim, Alexandra Tenebroso, Martine Furnes her sammen med klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken

Fekjær har et stort og bredt fagmiljø. Siste år ansatte vi blant annet 3 nye psykologer. Alle disse har lagt bak seg et 5 – 6 års profesjonsstudium ved Universitetene i Oslo eller Tromsø.

Martine Furnes og Alexandra Tenebroso har flyttet til Hedalen og begynte hos oss i august 2021. Louise Walker Utheim bor på Nes i Ådal og begynte nylig ved Fekjær. Louise kjenner Fekjær noe, da hun var ferievikar her sist sommer. Alle tre ønsker å spesialisere seg for å bli spesialist i klinisk psykologi. Alexandra har allerede fullført ca 3 år av sin spesialisering på 5 år. Psykologene får av Fekjær fast veiledning av psykologspesialist.

I tillegg til å arbeide ved døgnenhetene, vil psykologene  ha noe tjeneste ved poliklinikken ved Fekjær.