FRITT BEHANDLINGSVALG AVVIKLES

Stortinget har vedtatt å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg (FBV) fra 1.1.2023.
Stortinget vedtok en overgangsordning, slik at de som har påbegynt helsehjelpen før 1.1.23 etter FBV, har rett til å fortsette sin behandling på Fekjær, men ikke utover 31.12.23.

Fekjær har vært godkjent for og benyttet inntak etter FBV gjennom en del år. Har du spørsmål til avviklingen av FBV med overgangsordning, vennligst ta kontakt med leder av inntaksteamet ved Fekjær ( 61348800)

Fekjær har gjennom mange år hatt driftsavtale med Helse Sør Øst RHF. Denne videreføres. I tillegg videreføres fritt sykehusvalg.

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm