HELFO HAR GODKJENT FEKJÆR PSYKIATRISKE SENTER SOM TJENESTELEVERANDØR FOR NYE 5 ÅR

Fekjær psykiatriske senter ble i 2016 godkjent for 5 år for inntak av pasienter til behandling etter ordningen Fritt behandlingsvalg (FBV). Godkjenningsordningen gis for maksimum 5 år om gangen. Vår godkjenning går ut 1. september 2021.

Etter ny søknad har Helfo i brev av 21. juni vedtatt å gi Stiftelsen Fekjær – Fekjær psykiatriske senter godkjenning som tjenesteleverandør i ordningen Fritt behandlingsvalg for nye 5 år. FBV gjelder for inntak til døgnbehandling av unge voksne fra hele Norge med alvorlige psykiatriske lidelser.

Fekjær er meget tilfreds med å få ny godkjenning etter ordning FBV, da sentret har søknad fra hele Norge om behandlingsplass.

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm