HELSE- OG OMSORGSMINISTER HØIE KOMMER TIL FEKJÆR 11. AUGUST

Bent Høie

Fekjær er 50 år som institusjon i 2021. På grunn av pandemien, har det vært vanskelig å planlegge jubileumsmarkeringer. Nå når samfunnet åpner mer opp igjen, vil Fekjær markere jubileumsåret med et arrangement 11. august.

Sist uke fikk vi den gledelige beskjed om at Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsker å komme. Arrangementet er under planlegging, men en rekke gjester vil bli invitert. Bent Høie har ytret ønske om blant annet å møte brukere, få en orientering/omvisning og komme med en hilsningstale til jubilanten.

Vi er glade for at Helse- og omsorgsministeren finner tid til å komme til Fekjær og på denne dagen ha et spesialt fokus på behandling av unge voksne med alvorlige psykiatriske problem.

Mer informasjon om arrangementet vil bli lagt ut på vår hjemmeside.

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm