HELSE SØR-ØST RHF ØNSKER EN UTVIDELSE VED FEKJÆR

18. juni mottok Fekjær psykiatriske senter formell henvendelse fra HSØ RHF med tilbud til Fekjær om midlertidig utvidelse av antall behandlingsplasser.

Det er stor innsøking til Fekjær av unge voksne fra HSØ RHF sitt geografiske område i Norge og da med alvorlige psykiatriske problem og ofte med omfattende tilleggsproblematikk.

Fekjær har svart ja til tilbudet. Ved en slik utvidelse håper vi å få noe ned ventetiden på behandlingsplass ved sentret.

Lover og forskrifter stiller store krav til den behandling som gis innenfor spesialisthelsetjenesten. Fekjær har ansatt flere nye fagfolk med oppstart i august 2021. Vi er derfor galde for at flere kan få behandling ved Fekjær.

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm