Helseforsikring for Fekjæransatte

Fekjær har nylig tegnet helseforsikring for alle sine ansatte. Bakgrunnen for det er at man til tider opplever lang tid før ansatte får nødvendigundersøkelser, utredning og behandling primært hos spesialister. Ventetiden er ofte særdeles belastende for den som er syk og venter på nødvendige avklaringer. Fekjær har drøftet spørsmålet om helseforsikring med de tillitsvalgte og i vårt arbeidsmiljøutvalg. Begge instanser ser meget positivt på at Fekjær tilbyr alle ansatte denne goden.

Helseforsikringen koster selvsagt Fekjær en god del. Dette ser vi som en særdeles god investering, da alle ansatte er den viktigste ressursen Fekjær har. Helseforsikringen trådte i kraft 1. mai 2018. Avtalen Fekjær nå har tegnet sikrer de ansatte blant annet tilgang på time med legespesialist innen 7 dager, behandling innen 10 dager, helsetelefon 24 timer i døgnet og legekonsultasjon på mobilen (KRY).

Nylig hadde Fekjær informasjonsmøte til ansatte om det nye helseforsikringstilbudet. Tilbudet er nå operativt og kan benyttes av alle ved behov.

 

Ellen Heum Karlsen fra Willis Towers Watson AS orienterte nylig de ansatte om helseforsikringsavtalen fra If Vertikal Helse.

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm