Helseklyngen besøkte NTNU Gjøvik

Helseklyngen med representanter fra Beitostølen Helseportsenter, Riisby Behandlingssenter, LHF Briskeby og Fekjær psykiatriske senter.

Nylig besøkte Helseklyngen NTNU Gjøvik for å bli bedre kjent med relevante miljøer ved universitetet. NTNU viste også stor interesse får Helseklyngen og de enkelte medlemsbedriftenes virksomheter.

HLF Briskeby er nettopp blitt medlem av Helseklyngen og hadde sitt første møte med resten av klyngen. HLF Briskeby var godt representert med daglig leder, styreleder og øvrige fra ledelsen.
I løpet av dagen fikk Helseklyngen grundig orientering om blant annet

– Norsk forskningslaboratorium for universell utforming ved Mustad Næringspark
– Senter for omsorgsforskning og omvisning på Senter for simulering og pasientsikkerhet
– Helsevitenskap
– Vare-/tjenesteproduksjon og fremtidig utvikling
– Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
– Datateknologi og informatikk

Viserektor ved NTNU Gjøvik, avrundet til slutt en svært innholdsrik og lærerik dag.
Helseklyngen og NTNU kommer til å følge opp besøket med videre dialog og eventuelt samarbeid som enkeltinstitusjoner eller i en eller flere fag- og klyngekonstellasjoner.

Fekjær psykiatriske senter ønsker å benytte seg av disse mulighetene i videreutviklingen av senteret.

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm