HELSETILSYNET INNLANDET FORNØYD MED DEN BEHANDLING SOM GIS VED FEKJÆR

Seniorrådgiver Ingrid Renolen og Seniorrådgiver Tony Heyerdahl under avslutningsmøtet for tilsynet.

Omkring 30 ansatte ved Fekjær fulgte spent med da revisjonsteamet fra Fylkesmannen fredag 23. oktober la fram hovedinntrykket fra det tre dager lange tilsynet.

Innledningsvis orienterte de om hvor grundig teamet hadde gått til verks under sin revisjon. Fylkesmannen sine folk ga mange gode tilbakemeldinger på den behandling Fekjær gir både ved døgnenheten og i poliklinikken. De var imponerte over hvor mye kompetanse Fekjær har. De var tilfredse med det kvalitetssystem Fekjær har utviklet og den fagutvikling og videreutvikling Fekjær har i sin kultur. Revisjonsteamet fant i Fekjær sin kultur: «Bare det beste er bra nok».

Selv om Fylkesmannen ikke fant noe påvist lovbrudd, har Fekjær selvsagt forbedringspunkter å arbeide med.

Konklusjon :

  • Ikke påvist lovbrudd
  • Forbedringspunkter: spesialistdekning og journaldekning av spesialistinvolvering, men samtidig bekreftet Helsetilsynet at spesialistinvolvering er faglig forsvarlig hos alle pasienter.

Da Fekjær forholder seg til en rekke norske lover og forskrifter og vi daglig står i flere vanskelige situasjoner som krever tjenesteyting etter norske lover, er vi særdeles glade for at det ikke ble påvist lovbrudd.

Fekjær arbeider med å rekruttere flere spesialister både psykologspesialister og psykiatere. Vi har knyttet til oss LIS lege (lege under spesialisering til å bli psykiater). Helsetilsynet fant også dette gledelig.

Daglig involveres spesialistene i drøfting og utvikling av utredninger og behandlingsopplegg. Drøftingene foregår i tverrfaglige møter. Fekjær har allerede lagt om praksisen, slik at slike drøftinger blir journalført samme dag.

Fekjær er meget tilfreds med at Fylkesmannen har gjennomført tre dagers systemrevisjon/tilsyn. Vi fikk bekreftet at Fekjær gir god spesialistbehandling til en særdeles krevende og sårbar gruppe unge folk med alvorlige psykiatriske diagnoser og ofte med tilleggsproblem rus. De forbedringspunkter Fylkesmannen påpekte, har Fekjær allerede tatt tak i, men det var ikke nødvendig med noen ytterligere dokumentasjon av dette overfor Helsetilsynet Innlandet.

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm