HONNØR TIL FEKJÆRS BEHANDLINGSTILBUD

Kari-Anne Jønnes

Nettstedet Langsveien.no definerer seg som nettavisa om folk. Nylig tok nettstedet en prat med Stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (H) i Stortingets vandrehall. I intervjuet kan vi høre en engasjert Jønnes snakke om temaet psykisk helse.

Jønnes poengterer her viktigheten av at vi alle tar vare på hverandre. Videre vektlegger hun gode behandlingsforløp for de som sliter med psykisk sykdom. I intervjuet trekkes Fekjærs målgruppe og behandlingstilbud fram som eksempel på dette.

Se Langsveien.no sin redaktør Roy Myrland intervjue Jønnes her.

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm