Ida (30) fortalte om 15 år med selvskading. Da måtte statsministeren tørke tårene

HELE UNDERARMEN: Hele venstre underarm er full av arr etter selvskading. Nå er det åtte måneder siden sist Ida skadet seg selv, konstaterer Elling Fekjær. FOTO: INGVAR SKATTEBU

Følgende artikkel er hentet fra Oppland Arbeiderblad 12.07.21: Etter åtte måneders fri fra destruktiv selvskading, er Ida Mie Eilertsen klar for å forlate Fekjær psykiatriske senter. Til høsten starter hun på utdanning i ambulansefag.

For Ida var det et alvorlig valg å stille opp i et NRK-innslag i Dagsrevyen. Hun ønsket å fortelle om sitt forhold til Fekjær psykiatriske senter i Hedalen i Valdres, et sted der hun har fått den hjelpen hun trengte for å komme seg ut av en ond sirkel. Hovedoppdragsgiver for Fekjær er Helse sør-øst RHF. Sentret er i tillegg godkjent for innleggelser etter fritt behandlingsvalg. Hun benyttet seg av denne ordningen, og mener at den har vært redningen for henne.

Derfor satte statsminister Erna Solberg av to timer for å møte Ida Mie Eilertsen og Elling Fekjær, som leder senteret i Hedalen. Statsministeren ønsket å få mest mulig informasjon om Stiftelsen Fekjær. Hvilken behandling sentret gir og hvordan det både er å drive Fekjær og være pasient ved sentret. Erna ble orientert om det gode samarbeidet Fekjær har med DPS, sentralsykehusavdelinger og med Helse sør-øst RHF. Statsministeren var tydelig glad for at Fekjær også er godkjent for inntak etter ordningen fritt behandlingsvalg, slik at unge voksne med alvorlige psykiske problem fra hele Norge kan søkes inn til Fekjær.

Der fortalte Ida sin historie, og om hvordan hun så en stor forskjell på vanlige sykehusavdelinger og Fekjær, er hun ble innlagt, og samtidig tikk en dato for når hun skulle være ferdig behandlet.

ET ANSIKT: Ida Mie Eilertsen ønsket å gi selvskading et ansikt, og valgte å stå fram i media.

Et annerledes opphold

– Slik er det ikke her på Fekjær. Her opplevde jeg første gang jeg var her at jeg ikke var kommet på et sykehus. Vi satt inne i rommet, det så ut som på en gammel gård, forteller hun.

– Det var ikke fire hvite vegger og et bord. Det var nesten som å komme hjem til noen. Jeg følte at jeg var ønsket her, sier hun.

OA møter Ida sammen med Elling Fekjær i den gamle hovedbygningen på gårdsbruket Fekjær. Det som en gang var bolighuset på gården, er i dag resepsjon og møte rom. Men stilen fra den gang er beholdt.

– Men det viktigste var at jeg følte meg så godt ivaretatt, sier hun.

På ettervern

Hun har vært på Fekjær flere ganger. Første gangen i over et halvt år. Nå er hun ett av flere opphold med ettervern for å forberede seg på det som skal skje fra høsten. Hun bor i Drammen, men skal flytte for å gå på skole i Lillestrøm. Det er en stor overgang for henne.

Hun benyttet seg av ordningen med fritt behandlingsvalg, som er blitt en av mange hete poteter i årets valgkamp. Statsministeren ville gjerne høre om et slikt enkelttilfelle fra det hun mener er en god løsning, selv om ordningen koster flere hundre millioner. Som privat institusjon bidrar ordningen til at Fekjær får pasienter fra flere helseforetak.

Ved et lite og rundt bord i en park på Akershus festning fortalte Ida statsministeren om sine utfordringer og sine opphold på Fekjær.

Elling Fekjær satt ved det samme bordet.

I PARKEN: Ida møtte Erna Solbnerg i en park på Akershus festning, sammen med Elling Fekjær, leder for Fekjær psykiatriske senter. FOTO: STATSMINISTERENS KONTOR

Viste arrene

– Ida viste Erna armene sine med alle arrene fra 15 år med selvskading. Jeg så selv at Erna måtte tørke seg under begge øynene, forteller Elling Fekjær.

– Vi satt ved bordet i en time og et kvarter. Jeg er imponert over at statsministeren tok seg så god tid, sier han. En medvirkende årsak var at NRKs team sto ved siden av og dokumenterte samtalen.

Ida fortalte om hvordan selvskadingen startet. Nå har hun ikke skadet seg på åtte måneder. Ved håndleddet har hun tatovert «Let it be», som i Beatles-låten. Oppover underarmen ligger arrene tett i tett.

Nå venter drømmen om skolegang og et annet liv. Selv er Ida overbevist om at det er oppholdene på Fekjær som har fått henne dit hun er i dag.

Hun bestemte seg fort da spørsmålet om å reise inn til Erna Solberg og opptakene kom forrige tirsdag. Dagen etter dro de. Ida ønsker å gjøre et skambelagt tema mer åpent.

GRÜNDEREN: Elling Fekjær har gjennom mange tiår bygd opp Fekjær psykiatriske senter til å bli Sør-Aurdals største private bedrift.

Senter i vekst

Fekjær psykiatriske senter midt i skogbygda Hedalen har vokst betydelig de siste årene. Psykiatri er ressurskrevende arbeid. Fekjær har i dag fått økt antall behandlingsplasser fra 16 til 21 fra Helse-Sør-Øst RHF.

– Vi har kunnet øke både antall plasser og bemanningen vesentlig de siste årene, også under koronaperioden. Nå har vi avtale med Helse Sørøst på 16, og kan øke med fem nye i en midlertidig ordning. Samtidig har vi mulighet til å ta inne flere som følge av fritt sykehusvalg. I dag har vi 25 innlagte, sier Fekjær.

De fleste innlagte er mellom 18 og 25 år, men det er åpent for pasienter på inntil 35 år.

– Dette er unge som sliter med alvorlige psykiske problemer, ofte i kombinasjon med rus eller andre utfordringer. Men vi er ikke en rusbehandlingsinstitusjon, understreker han.

Under koronatiden har senteret ansatt en rekke nye fagfolk. Totalt er det annonsert 12 nye stillinger, alle er nå besatt. Dette er eksempelvis fagfolk som to nye psykologer, ny psykiater, fem spesialsykepleiere og sosionomer.

Senteret har i dag over 60 ansatte, fordelt på rundt 50 årsverk. Dette gjør Fekjær psykiatriske senter til Sør-Aurdals største private bedrift.

Fritt behandlingsvalg

Ordningen fritt behandlingsvalg ble etablert i 2015. Fritt behandlingsvalg innebærer at en pasient som skal til behandling i spesialisthelsetjenesten, har mulighet til å velge mellom offentlige og private behandlingssteder. Fritt behandlingsvalg erstatter og utvider retten til fritt sykehusvalg.

På helsenorge.no kan pasienten få oversikt over de behandlingsstedene den kan velge mellom. Her finner du blant annet ventetider for en rekke undersøkelser og behandlinger, både ved offentlige behandlingssteder, private behandlingssteder med avtale og private behandlingssteder som er godkjent av Helfo.

Foran valget varsler Arbeiderpartiet at de vil avvikle ordningen. Høyre vil styrke ordningen.

Det meste av behandlingene er knyttet seg til rusbehandling og psykiatri.

Kilde: Helfo

 

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm