JOBB FOR MANGE I HEDALEN

Hedalen er en aktiv bygd med et variert næringsliv, en rekke lag og foreninger og egen barne- og ungdomsskole med 77 elever. I bygda er det for tiden lyst ut mange spennende stillinger.

Fekjær utvider og styrker sin kompetanse ytterligere, ved å utlyse 7 stillinger. Ved skolen i bygda vil det fra høsten
bli ledig 4 lærerstillinger. Den anerkjente hyttefabrikken Hedda har ledige stillinger og det samme har Valdres kontorpark.
Har du en helserelatert profesjonell utdanning og i tillegg har din samboer/ektefelle utdanning for å søke en av de andre ledige stillingene i Hedalen, har dere nå en mulighet til å få faste stillinger i en aktiv og spennende bygd.

Gå gjerne inn på annonsen; jobb for mange i Hedalen: hedalen.no

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm