Markering av Verdensdagen for psykisk helse ved Fekjær

Verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober hvert år.
I Norge er Verdensdagen den største kampanjen om psykisk folkehelse, og blir markert av kommuner, skoler, organisasjoner, arbeidsplasser, fagmiljøer og privatpersoner fra hele landet mellom uke 39-42 hvert år.

Årets tema for verdensdagen: Vi trenger å høre til!#lagplass

På Fekjær psykiatriske senter markerte vi dagen både onsdag 11. oktober og fredag 13. oktober for døgnavdelingene og Poliklinikken.

Onsdag var det laget natursti med poster med spørsmål om årets tema og bakt nydelige kaker som smakte godt etter turen ute i vindfullt høstvær. For de som ville avslutte dagen med volleyball var dette også mulig.

Poliklinikken og ambulant team avsluttet uka med den flotte gjengen som er med på dagtilbudet, og dro inn til Melodden, en av Vassfaret mange perler. Der ble det samling rundt bålet, grilling av pølser og reflektering over verdensdag temaet. Det var bred enighet om at dagtilbudet er en god arena «å høre til». Her er det romslighet og plass for å kunne være seg selv. Prikken over i’en denne fredagen, var en rotur på fjorden.

Noen bilder fra markeringene følger:

  

 

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm