Mer om kunstutstillingen PSYK

Alle har vi en psykisk helse – om vi er unge eller gamle. I perioder kan vår psykiske helse være i ubalanse. Psykiske lidelser eller sykdom er den store folkesykdommen i Norge. Fra gammelt av har psykiske problem vært tabubelagt, noe det fortsatt delvis er.

Utstillingen PSYK

De tre kunstnerne Geir Hareide Andersen, Martine Byrkjeland Mjelde og Nils K. Johansen har gjennom bilder forsøkt å formidle noe av utfordringene ved å være i psykisk ubalanse, være psykisk syk eller være pårørende til en person med psykiske problem. Utstillingen henvender seg til folk i alle aldre – fra ungdom som sliter med depressive tanker og selvskading, til eldre folk med ensomhet og tanker omkring det å bli eldre og gammel.

Utstillingen PSYK er en stor og omfattende vandreutstilling som blant annet er vist på Lørenskog, Jessheim og Vestlandet.

Fekjær psykiatriske senter i samarbeid med PSYK kunst viser utstillingen på Søre Lokalet i Hedalen, Hedalsvegen 1543. Utstillingen vil være åpen for publikum kl. 13.00 til 17.00 hver onsdag t.o.m. lørdag i perioden 29. september til og med 14. oktober.

Ved å gå inn på www.psyk-kunst.no får du mer informasjon om utstillingen

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm