MINNEORD

Vår kjære psykologspesialist gjennom mange år på Fekjær Rigo Mozart døde 9. april 2022 etter kort tids sykdom. Han ble 67 år gammel. Hans hele navn er Rigoberto Mozart Brito-Lopez.

Rigo var en særdeles dyktig psykologspesialist. Fekjær og psykiatrien har ved hans bortgang mistet en stor fagmann. En spesialist som levde for psykologien og gi behandling og utredning til folk som hadde det særlig vanskelig.

Statsforvalteren i Innlandet var for kort tid tilbake klar i sin uttalelse: » Vi har aldri vært i kontakt med en så kunnskapsrik og dyktig psykologspesialist som Rigo Mozart. Hans omfattende utredninger, vurderinger og terapier står til en rein 6.»

Rigo Mozart venter her på Helse og omsorgsminister Bent Høie ankommer Fekjær 11. august 2021.

I 1974 flyktet Rigo sammen med sine 5 søsken og foreldre fra militærkuppet i Chile til Danmark. Dansk språk lærte han seg raskt og tok til med psykologstudiet ved universitetet i København, hvor han gikk ut med et høyt karakterer snitt. Han leste videre og begynte med forskning og ble snart klinisk psykolog. I slutten av 1980-årene kom han til Norge første gang og da som psykologspesialist. Ca 1990 var det mulig for han å dra tilbake til Chile. Her ble han professor. Etter noen år i Chile lengtet Rigo tilbake til Norge og arbeidet ved ulike steder her innen spesialisthelsetjenesten. Han hadde også undervisningsstillinger i Norge. Rigo har utmerket seg ved ikke bare å være en stor psykologisk kapasitet, men også være en intellektuell. Han var bla språkkyndig på spansk, italiensk, fransk, engelsk, norsk og dansk.

Rigo var forankret i psykoanalysen med Freud og Lacan.

Helt fram til siste uken av sitt liv leste Rigo omfattende tykke fagbøker innen psykologien og gjerne på fremmede språk. «Det er psykologien som er livet mitt», sa han.

Rigo ble glad i Fekjær og Hedalen. «Her er hjemmet mitt», uttrykte han ved flere anledninger. Hans plan og ønske var fortsatt å arbeide ved Fekjær gjennom mange år. Slik ble det ikke.

Fekjær og psykiatrien har mistet en stor fagmann.

Fred over psykologspesialist Rigo Mozart sitt vakre minne!

 

Elling Fekjær

 

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm